Lees hier deel 1

Na mijn verzoek op 24 maart voor de open data van de parkeergebieden voor bewonersvergunningen is er op 7 april nog geen inhoudelijke reactie gekomen. Het verzoek ligt bij de afdeling parkeren, maar daar is nog geen reactie op gekomen.

In de tussentijd ben ik op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om aan de data te komen.

data.overheid.nl

Het startpunt hiervoor is data.overheid.nl. Dit is het register van de Nederlands overheid waar alle open data van de verschillende overheden van Nederland op te vinden is. Het toeval wil dat ze net de nieuwe versie van de site hebben gelanceerd, een mooi moment om te bekijken of ik kan vinden wat ik nodig heb. De datasets zijn ingedeeld in een aantal thema’s, parkeerbeheer zou ik zoeken binnen Ruimte en Infrastructuur en Verkeer.

Onder Ruimte en Infrastructuur vallen gegevens over geografische gebieden (wijken, stadsdelen), grootschalige topografie, zoutpunten, urinoirs, en een paar parkeer- en verkeersgegevens. De NDW verkeersgegevens lijkt relevant, maar gaat vooral om wegwerkzaamheden, spitsstroken en brugtijden. Parkeren gemeente Amersfoort is wellicht een goed voorbeeld, maar blijkt vooral een inventarisatie en telling te zijn.

Het thema Verkeer telt 346 datasets, pagina 1 gaat vooral om water gerelateerde data. Zoeken op ‘parkeren’ levert 14 datasets op, met name uit Amsterdam, Amersfoort en Den Haag. Het meest relevant lijkt het overzicht tariefgebieden gemeente Amsterdam [via amsterdam open data]. Hier lijken niet direct de vergunningsgebieden voor Amsterdam in te staan, maar levert wel een link op naar het Nationaal Parkeer Register.

In de nieuwe versie van data.overheid.nl is het mogelijk om een data verzoek in te dienen. Het verzoek is ingediend, maar nog niet zichtbaar op dit moment: https://data.overheid.nl/dataverzoeken

Nationaal Geo Register

Een tweede register dat veel aandacht krijgt is het Nationaal Geo Register. Wat mij betreft een overbodig register als data.overheid.nl goed werkt, het overlapt elkaar volledig. Zoeken op ‘parkeren’ en ‘parkeergebieden’ levert niet meer op dan wat er via data.overheid.nl te vinden is.

Een onderdeel van NGR is PDOK, Publieke Dienstverlening op de Kaart:

PDOK biedt een ruime keus aan digitale geo-informatie van de overheid. Die informatie kunt u op deze website opvragen als dataservices en -bestanden. Dit garandeert actuele, betrouwbare en altijd beschikbare geo-informatie. Bijna elke PDOK service is open en voor iedereen — ook bedrijven en particulieren — kosteloos te gebruiken. De overheid wil hiermee innovatie en gebruik van geo-informatie stimuleren.Parkeren en parkeergebieden levert hier helaas geen resultaat op. Ook hier heb ik via het contactformulier een vraag gesteld.

Nationaal Parkeer Register

Vanuit het programma Beter Benutten is het Nationaal Parkeer Register ingesteld. Anders dan de naam doet vermoeden, is dit register niet alleen een register van parkeergegevens, maar biedt het een service om parkeer-gerelateerde processen via het NPR gestroomlijnd te laten verlopen. Een onderdeel van het NPR is het ontsluiten van open data, via http://www.nationaalparkeerregister.nl/diensten/open-parkeerdata.html. Hierbij wordt de indeling statische en dynamische gegevens gemaakt. In dit geval gaat het om statische gegevens over de parkeergebieden.

Er is een catalogus: https://www.parkeerdatacatalogus.nl/MetaData maar lijkt niet te werken, er komen in ieder geval geen zoekresultaten naar boven. Er komen op de site een aantal links naar boven waar de open data te vinden is:

Ook het NPR heeft een contactformulier, dus daar is de vraag ook gesteld.

Tussenstand

Na twee weken is de tussenstand op 7 april 2015:

Gemeente Den Haag: Nog geen inhoudelijke reactie
data.overheid.nl: open data verzoek ingediend
Nationaal Geo Register / PDOK: data vraag gesteld
Nationaal Parkeer Register: data vraag gesteld

Wordt vervolgd …