De Haagse Munt Development Update: Release 0.2.0 – Message inbox


Original post

Vandaag is versie 0.2.0 van De Haagse Munt vrijgegeven. In deze versie stond de ontwikkeling van het berichtencentrum centraal. Op https://dashboard.dehaagsemunt.nl/berichten vind je vanaf nu een overzicht van je berichten. De layout is gebaseerd op een email inbox.

De Haagse Munt Inbox

Voor de ontwikkeling heeft dit grote gevolgen. React/Gatsby werkt veel sneller in de ontwikkeling, en daarnaast hoeft er niet een aparte app te worden ontwikkeld voor Android en iOS. Met GatsbyJS maken we een 'offline web app'. Een reguliere website met offline mogelijkheden. Dit maakt het mogelijk om de app aan je homescreen toe te voegen en te openen, ook wanneer je geen internet verbinding hebt.

De Haagse Munt verstuurd 1 type email bericht naar de gebruikers, een notificatie (zonder links) over het aantal berichten die klaar staan in de berichtenbox. Dit om spam / scam via email te minimaliseren.

Er staan nog een aantal verbeteringen open die zullen worden doorgevoerd in komende update-releases.

In de komende release (versie 0.3.0), staat een update van het overschrijf en transactie-systeem centraal.